Međunarodni dan djeteta i Dječji tjedan

Svake godine u prvom punom tjednu listopada u Hrvatskoj se obilježava Dječji tjedan.

Dječji tjedan je vrijeme naglašavanja važnosti promicanje prava djece koja su garantirana Konvencijom o pravima djeteta kao i vrijeme u kojem osvještavamo zajedničku odgovornost za poštivanje dječjih prava i odgovaranje na potrebe djece.

Zapitajmo se što je svatko od nas napravio i što još može napraviti za djecu i njihova prava.

Više u kutku za roditelje