Obilježavanje Tjedna darovite djece


Prvog dana proljeća obilježava se Svjetski dan darovite djece, dan kada se organizacije diljem svijeta usmjeravaju na podizanje svijesti o specifičnim odgojno-obrazovnim potrebama darovite djece ukazujući na važnost njihovog ranog prepoznavanja i poticanja.

DV Videk obilježio je Svjetski tjedan darovite edukativnom radionicom za odgajatelje pod nazivom „Posebne odgojno-obrazovne potrebe darovite djece“.

 

Tko su darovita djeca? Kako ih prepoznati

Darovito dijete je:

              – ono koje hoće i može više;

              – koje vas svojom zahtjevnošću navodi na pitanje „Što ću s njim?”

koje odgajateljice prepoznaju kao ono koje u odnosu prema svojim vršnjacima mnogo     toga čini prije, više, brže, uspješnije, bolje, drukčije

– koje u tome što čini ima dosljedno bolja i uspješnija postignuća

SUŠTINSKA  – KVALITATIVNA RAZLIČITOST OD DRUGE DJECE

 

David Palmer, psiholog i autor brojnih knjiga o darovitosti, nabraja neke  karakteristike koje se često javljaju kod darovite djece:

1. Jezični razvoj

 

Napredan jezični razvoj kod darovitog djeteta ponekad se može manifestirati na neki od sljedećih načina:
– ranije od vršnjaka razvija vokabular i lako usvaja nove riječi
– ranije se od vršnjaka izražava u punim rečenicama gramatički ispravno
– rano uči čitati (ukoliko ima priliku i uz malo poduke)
– ranije od vršnjaka posjeduje kapacitet sudjelovanja u razgovoru odraslih i razumije česte dvoznačnosti i ironiju kojom se odrasli koriste.

2. Spoznajne mogućnosti

 

Darovita djeca poput spužve upijaju nove informacije i ideje iz svoje okoline, bez pretjeranog napora uče, shvaćaju i povezuju. Ona često:
– imaju specifične interese, opsesivno su posvećeni nekoj tematici (npr. zanimaju ih dinosauri, kukci, vulkani, povijest, svemir, mitologija) pri čemi iskazuju pravo oduševljenje, fascinaciju nekim problemom i njegovim rješavanjem

– Iskazuju veliku usmjerenost cilju. Rade predano i uporno, marljivo i koncentrirano, s jasno izraženom potrebom za postignućem, željom da ostvare cilj koji su postavili. Oni nastavljaju raditi i u nepovoljnim uvjetima. Kad ih se pokuša udaljiti od onoga što rade, ljute se i negoduju pri čemu su spremni i na sukobe

– Pri aktivnostima kojima zadovoljavaju specifične interese iskazuju i veliku radnu energiju. Već u ranoj dobi satima mogu raditi na problemu, bez znakova umora i zasićenja, energično se opirući pokušajima da ih se usmjeri na druge aktivnosti. Takva predanost radu rezultira velikim znanjem o tom području.

Uče na kvalitativno različit način. Treba im minimum pomoći odraslog da bi ovladala područjem svog interesa i uglavnom uče samostalno.

Ono što uče njima je uzbudljivo i motivirajuće i uvijek ih tjera korak dalje.

Pronalaze nova pravila i osebujne načine rješavanja problema (kreativna su).

– postavljaju pitanja i mogu jezgrovito sagledavati neki problem
– imaju svoju metodu učenja i rješavanja problema, koja se često kosi s tradicionalnim metodama učenja
– kreativno razmišljaju često povezujući naoko nepovezane stvari te na taj način kreativno rješavaju problem

3. Emocije i ponašanje

 

Darovita djeca često su suosjećajna i osjetljivija od svojih vršnjaka. Stoga mogu pokazivati:
– osjetljivost na nepravdu, empatiju prema djeci i odraslima
– potrebu za povremenim osamljivanjem i razmišljanjem, maštanjem, čitanjem i crtanjem
– veliku energičnost (nema dovoljno sati u danu za sve što ih zanima, stoga često mogu brzo pričati, brzo se kretati i sl.)
– kvalitete vođe, zbog svojih velikih kapaciteta i suosjećanja s drugima

Darovita djeca nisu darovita baš u svemu

Odrasli su skloni očekivati od darovitog djeteta da bude izvrsno na svim područjima i neće očekivati da su npr.:

       Unatoč bogatom rječniku, loši u pisanom izražavanju ili glasovnoj analizi i sintezi na početku opismenjavanja

       Nemirni, nepažljivi, skloni dnevnom sanjarenju, s vrlo malom potrebom za dnevnim odmorom

       Šutljivi, nespremni pokazati svoje znanje, osjećajno ravnodušni prema okolini.

       Nespremni slijediti upute za skupne aktivnosti i zadatke, raditi stvari na svoju ruku.

       Općenito neskloni suradnji u aktivnostima skupine, nezainteresirani za njen rad, nekooperativni ili apatični.

       Pretjerano kritični, neprestano dovodeći u pitanje dobivena objašnjenja.

       Mogu brzo zapažati i svoja zapažanja stavlja do znanja svima, ukazivati na nedosljednosti i nelogičnosti u svemu, posebno u onome što drugi misle i/ili čine.

       Povučeni – odbijaju sudjelovati u zadaćama skupine, više uživaju u vlastitom društvu i samostalnom radu.

Darovita su djeca, u pravilu, po svojim sposobnostima, motivaciji i postignućima „iznad naših očekivanja”, a istodobno vrlo često očituju niz oblika ponašanja koja su „ispod naših očekivanja”

Darovita djeca mogu u jednom području razvoja biti briljantni, a u drugom području razvoja zaostaju za svojim vršnjacima. Npr. dijete 4 godine intelektualno će biti na razini desetogodišnjaka, a u motoričkom i soc-emocionalnom ispod svoje dobi: Rasuđuje, zaključuje, uviđa veze i odnose među stvarima i pojavama, razumije složenije sadržaje, uspoređuje, izdvaja bitno itd., a motorički je vrlo nespretan, ne vole crtati, spor  je u jelu i oblačenju, neuredan, teško se „uklapa” u grupu, osjetljiv, plačljiv.

Smatra ih se djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, iznimno osjetljivima na kvalitetu okruženja odrastanja i poticaja koje (ne)dobivaju za svoj razvoj. Izraženije sposobnosti (viši IQ) – više specifičnosti koje ovu skupinu čini iznimno osjetljivom na neadekvatan odgojno-obrazovni tretman. Djeca s iznimno visokim IQ mogu imati mnogo veće probleme sa socijalnim okruženjem (zbog posebne strukture ličnosti, snažnog osjećaja samosvijesti, postavljanja visokih kriterija sebi i drugima, neovisnosti u mišljenju i vrednotama, motivaciji i užitku u izazovima, ne-konformizmu u ponašanju i sl. Vrlo rano steknu osjećaj da su „drugačija”, da „nigdje ne pripadaju”. Zbog naprednog spoznajnog razvoja i razvijenog apstraktnog mišljenja vršnjaci ih često ne razumiju, a emocionalno nisu dorasla starijoj djeci. Nesklad unutar njih samih, frustracije zbog nezadovoljenih specifičnih odgojno-obrazovnih potreba i mogućih „sudara” i nesporazuma s okruženjem u kojem odrastaju oni su populacija djece s posebnim potrebama, osobito rizična za kasnija asocijalna i devijantna ponašanja. Inteligencija darovitog djeteta u neprikladnom tretmanu okoline okreće se protiv njega samog i njegovog okruženje – podbacivanje u školi, buntovništvo, maloljetničku delinkvenciju i sl.

Kakav program treba darovitoj djeci?

U radu s darovitima posebno se preporučuju aktivnosti koje potiču:

 • aktivno učenje,
 • više razine misaonih procesa
 • kreativno mišljenje

To su npr. pokusi, edukativne igre na računalu, igre kreativnog rješavanja problema, mozgalice, zagonetke, pitalice, razne logičko-kombinatoričke igre. Projekt kao najmanje didaktiziran idealan je u radu s darovitima. Njihova inicijativnost, strastveni interes i višak znanja idealni su za započinjanje i vođenje projekta.

 

 1. POTREBA DAROVITE DJECE DA SUDJELUJU U OBOGAĆENOM I PROŠIRENOM OSNOVNOM PROGRAMU

·       Program za darovite treba biti postavljen tako da razvija više razine misaonih procesa (promatranje, predviđanje, klasificiranje, analiziranje, sintetiziranje, procjenjivanje)

·       i da potiče divergentnu produkciju (velikog broja originalnih ideja).

Za to je nužno osnovni program obogatiti posebno osmišljenim igrama i aktivnostima koje potiču aktivno učenje i kreativno mišljenje.

 1. KONTAKTIRANJE S VRŠNJACIMA PO MENTALNOJ DOBI
 • Imaju izraženu potrebu za kontaktom s djecom sličnih sposobnosti i interesa
 • Omogućiti im poticajno druženje kroz poseban program ako ima vrlo visoke intelektualne sposobnosti ili dodatne specijalizirane programe ako ima izražene talente
 
 1. KONTAKTIRANJE S VRŠNJACIMA SVOJE DOBI
 • U predškolskoj dobi za posebne potrebe darovitog djeteta najčešće skrbimo u redovnoj vršnjačkoj grupi kroz obogaćene aktivnosti i diferencirani pristup djetetu
 • Važno za njegovu socijalizaciju (uči tolerirati manje sposobne vršnjake i surađivati s njima). (Ako je riječ o iznimnoj darovitosti  – bolje poseban programu kojem su druženja s vršnjacima, kao mjera socijalizacije, posebno planirani).

Uzimajući u obzir navedene potrebe darovite djece program rada s ovom populacijom u DV Videk ima karakteristike diferenciranog pristupa i programa u okviru odgojne grupe. Njime se nastoji osigurati svakom, tako i darovitom djetetu ono što je primjereno njegovom stvarnom razvojnom stupnju te njegovim specifičnim potrebama, mogućnostima i interesima.

Kreativno mišljenje

DIVERGENTNO MIŠLJENJE

Imaginativno – kreativno

 • Fluentnost
 • Fleksibilnost
 • Originalnost
 • Sposobnost predviđanja
 • TEST KREATIVNOSTI – Traži se što veći broj odgovora

KONVERGENTNO MIŠLJENJE

Logičko

 • Pamćenje
 • Razvrstavanje
 • Svrstavanje
 • TEST INTELIGENCIJE – traži se jedan točan odgovor

Divergentna produkcija potaknut će se ukoliko pokušamo formulirati zadatke na slijedeći način:

 • Navedi sve …
 • Koji su svi …
 • Napiši deset …
 • Koji su neki od razloga za …
 • Koliko …
 • Koje su stvari … ukoliko …
 • Reci kako si se osjećao kad …
 • Koje su alternative za …?
 • Usporedi … sa …
 • Što im je slično/različito …?
 • Koje su posljedice …?
 • Koliko je različitih načina za …? 
 • Navedi 5 različitih razloga za …
 • Isplaniraj …
 • Izumi …
 • Kreiraj …
 • Skladaj pjesmu …
 • Smisli neobične načine za …
 • Upotrijebi sve ovo kako bi napravio
 • Poboljšaj … na način da …
 • Preoblikuj tako da …
 • Promijeni … tako da …
 • Prilagodi …
 • Zamijeni …
 • Povećaj … smanji …
 • Što bi se dogodilo ukoliko …?
 • Gdje bi se … moglo dogoditi?
 • Pretpostavi …
 • Što ako …?
 • Zašto misliš …?
 • Odaberi razloge za …
 • Što treba uzeti u obzir ako …?
 • Koja pitanja moraš postaviti da bi doznao …?
 • Koje su posljedice …?
 • Rangiraj …
 • Obrazloži …
 • Reci zašto je … najbolje/najgore?
 • Odluči …
 • Navedi razloge za …
 • Bi li radije bio … ili …?
 • Zamisli da … si (pas/konj/drvo)
 • Što misliš o …?
 • Kako bi to bilo da …?
 • Pretvaraj se da …

I za kraj: