Obavijest roditeljima

Temeljem čl.2 st.2 Ugovora o ostvarivanju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja (Dječji vrtić zadržava pravo raspoređivanja djeteta iz jedne odgojne skupine u drugu ili iz jednog u drugi objekt, te posebnog organiziranja programa tijekom lipnja, srpnja i kolovoza, u vrijeme blagdana i u drugim posebnim okolnostima, ako to zahtijevaju interesi organizacije rada i potrebe zadovoljavanja programa, a u skladu s općim aktima Dječjeg vrtića) i nakon ispitivanja potreba roditelja za korištenje vrtića tijekom ljeta, donesen je Ljetni plan rada Dječjeg vrtića Videk.

Radi adaptacije sanitarnih čvorova u periodu od 02.07.2021. do 27.08.2021. zatvara se centralni objekt u Brdovcu, Pavla Beluhana 2b. Odgojno-obrazovni rad odvijati će se u područnim objektima Januševec i Laduč.

Djeca iz odgojno-obrazovnih skupine Vrapčići, Zečići i The Dogs od 05.07.2021. do 30.07.2021. biti će smještena u područni objekt Laduč , Zagrebačka 48  („školski ulaz“ – ulaz br. 2).

Djeca iz odgojno-obrazovnih skupina Leptirići, Perlice, Lavići i Žabice bit će smještena u područni objekt Januševec, Šumska 1a, Prigorje Brdovečko.

U periodu od 02.08. 2021. do 27.08.2021. odgojno-obrazovni rad odvijat će se u područnom objektu Januševec.

Ravnateljica:
Dina Rendulić, dipl. pedagog