Projektni tim e-Upisi produžio je razdoblje za obradu i evaluaciju zahtjeva za upis zbog čega se odgađa rok za objavu rezultata upisa djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. najkasnije do 10. lipnja 2022. godine