RJEŠENJE O UPISU

Dječji vrtić Videk
Brdovec, Pavla Beluhana 2b
Klasa: UP/I 034-05/23-01/01
URBROJ: 238-03-05-2-23-1
Brdovec, 02.05.2023.

    Na temelju članka 1a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) te članka 19. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Videk, ravnateljica Dina Rendulić, dipl. pedagog donosi

 RJEŠENJE O UPISU

 na temelju Obavijesti o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024. na području općine Brdovec. Povjerenstvo za upis djece riješilo je pristigle zahtjeve u raspoložive kapacitete Dječjeg vrtića Videk. U provedenom postupku utvrđeno je sljedeće:

LISTA POZITIVNO RIJEŠENIH ZAHTJEVA ZA 2023. / 2024. GODINU
ZA REDOVITI 10 – SATNI PROGRAM VRTIĆ

 

 

 

termin za inicijalni razgovor

 

Šifra Zahtjeva

Bodovi

datum

vrijeme

1

0219707

370

12.5.2023

13:00-13:30

2

1712724

345

15.5.2023

13:00-13:30

3

7894425

330

10.5.2023

08:30-09:30

5

1384654

325

10.5.2023

08:30-09:30

6

3839586

325

10.5.2023

9:30-10:30

7

0919698

325

10.5.2023

9:30-10:30

4

6699048

325

15.5.2023

13:30-14:00

8

3480799

320

10.5.2023

10:30-11:30

9

3756694

320

10.5.2023

10:30-11:30

10

2329359

315

10.5.2023

14:00-14:30

12

4472376

300

11.5.2023

09:30-10:00

11

3322271

300

11.5.2023

10:30-11:00

13

7545667

255

11.5.2023

10:00-10:30

14

0291935

230

10.5.2023

13:00-14:00

15

1676038

230

12.5.2023

08:30-09:30

16

5767712

228

11.5.2023

13:00-13:30

17

3472867

228

11.5.2023

14:00-14:30

18

9481492

225

12.5.2023

08:30-09:30

19

8127676

225

12.5.2023

10:30-11:00

20

1740402

220

15.5.2023

10:00-10:30

21

9362868

218

15.5.2023

10:30-11:00

22

9084592

218

15.5.2023

11:00-11:30

23

1885733

200

15.5.2023

11:30-12:00

24

2447422

130

12.5.2023

13:30-14:00

25

1865061

110

15.5.2023

14:00-14:30

 

LISTA POZITIVNO RIJEŠENIH ZAHTJEVA ZA 2023. / 2024. GODINU
ZA REDOVITI 10 – SATNI PROGRAM JASLICE

 

     

termin za inicijalni razgovor

 

Šifra Zahtjeva

Bodovi

datum

vrijeme

1

0388478

250

11.5.2023

08:30-09:00

2

0769770

248

10.5.2023

10:30-11:00

3

0436363

245

11.5.2023

09:00-09:30

4

8092817

233

11.5.2023

10:30-11:00

5

7933420

233

11.5.2023

11:00-11:30

6

8785141

230

12.5.2023

08:30-09:30

7

8775817

230

10.5.2023

9:30-10:30

8

3275165

230

12.5.2023

14:00-14:30

9

0515196

228

10.5.2023

08:30-09:30

10

9185643

228

10.5.2023

08:30-09:30

11

2187560

228

11.5.2023

11:30-12:00

12

6021497

228

10.5.2023

11:30-12:00

13

8245381

228

11.5.2023

13:00-13:30

14

4739674

228

11.5.2023

13:30-14:00

15

9338594

228

11.5.2023

14:00-14:30

16

2898357

228

10.5.2023

11:00-11:30

17

1711894

228

10.5.2023

13.00-13:30

18

4344497

228

10.5.2023

13:30-14:00

19

5618588

228

11.5.2023

11:00-11:30

20

8627312

228

11.5.2023

11:30-12:00

21

4552523

228

11.5.2023

13:30-14:00

22

0433630

225

10.5.2023

9:30-10:30

23

1253613

225

10.5.2023

13:00-14:00

24

1349019

225

10.5.2023

14:00-14:30

25

3513761

225

12.5.2023

13:30-14:00

26

5269754

225

12.5.2023

14:00-14:30

27

0106500

225

11.5.2023

08:30-09:00

28

4840019

225

12.5.2023

09:30-10:00

29

9386929

225

12.5.2023

10:00-10:30

30

4783650

225

11.5.2023

09:00-09:30

31

6179158

225

12.5.2023

10:30-11:00

32

4785216

225

12.5.2023

11:00-11:30

33

9507902

225

12.5.2023

11:30-12:00

34

7469612

225

12.5.2023

08:30-09:30

35

6365114

225

12.5.2023

09:30-10:00

36

7100619

225

12.5.2023

10:00-10:30

37

4977386

225

12.5.2023

11:00-11:30

38

1496692

225

12.5.2023

11:30-12:00

39

9643465

225

15.5.2023

08:30-09:00

40

8792329

225

15.5.2023

09:00-09:30

41

3300060

223

15.5.2023

09:30-10:00

42

2029812

223

15.5.2023

10:00-10:30

43

8501835

223

11.5.2023

09:30-10:00

44

9166212

223

10.5.2023

11:30-12:00

45

3456014

223

15.5.2023

11:00-11:30

46

3726175

223

15.5.2023

11:30-12:00

47

2784448

223

11.5.2023

10:00-10:30

48

5957928

223

15.5.2023

08:30-09:00

49

0140308

223

15.5.2023

09:00-09:30

50

2901312

223

15.5.2023

09:30-10:00

 

LISTA POZITIVNO RIJEŠENIH ZAHTJEVA ZA 2023. / 2024. GODINU
ZA KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE

 

 

 

Šifra

1

/2023

2

/2023

3

/2023

4

/2023

5

/2023

6

/2023

7

/2023

8

/2023

9

/2023

10

/2023

11

/2023

 

 

LISTA NEGATIVNO RIJEŠENIH ZAHTJEVA PO NATJEČAJU ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024. ZA REDOVITI 10 – SATNI PROGRAM

NE ISPUNJAVAJU UVIJET GODINE DANA STAROSTI S  31.08.2023.

 

 

Šifra Zahtjeva

Bodovi

1

4688090

228

2

7975383

223

3

970672

223

4

874320

223

5

1526093

223

6

1360015

223

7

1825308

223

8

9295349

223

9

209223

220

10

4622791

200

11

5215503

120

12

9823010

120

 

LISTA NEGATIVNO RIJEŠENIH ZAHTJEVA PO NATJEČAJU ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024. ZA REDOVITI 10 – SATNI PROGRAM JASLICE

NISU PRIMLJENI ZBOG POPUNJENOSTI KAPACITETA

 

 

Šifra Zahtjeva

Bodovi

1

4491572

223

2

9174587

223

3

3359027

223

4

2907448

223

5

5214069

223

6

7274232

223

7

0239771

223

8

4956802

223

9

9737337

223

10

0827569

223

11

6549090

223

12

3815384

220

13

1976751

220

14

2207973

220

15

4424633

220

16

6545941

220

17

5854729

220

18

9987399

220

19

7878543

220

20

5629298

220

21

4160798

220

22

2127935

220

23

1622665

220

24

7811513

220

25

0187129

220

26

3440811

220

27

8069786

220

28

7270788

220

29

8495161

220

30

1683918

220

31

1254678

220

32

3944703

215

33

4626043

213

34

9098265

210

35

4692832

210

36

8395125

210

37

8878963

210

38

8778576

20

39

1250109

130

40

3536954

120

41

5355790

120

42

9185967

110

43

0658578

0

44

0362773

0

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

 Protiv ovog rješenja roditelj ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o upisu koja se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Videk

 * Napomena: Prema čl. 95 ZUP-a dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana objave rješenja  na oglasnim pločama Vrtića.

 Dostaviti:

  1. oglasna ploča
  2. web stranica vrtića
  3. pismohrana

                                                                                Ravnateljica:
                                                                             Dina Rendulić, dipl. pedagog

  

VODIČ ZA RODITELJE – ŠTO DALJE?

  

Roditelji čiji je zahtjev za upis u programe DV Videk pozitivno riješen dužni su:

 

1.     Doći na roditeljski sastanak koji će se održati u Kino dvorani Brdovec, Trg Franje tuđmana 1, Brdovec u utorak 09.05.2023 s početkom u 17:00 sati. Molimo vas dođite bez djece.

2.      Doći s djetetom na razgovor s članom stručnog tima u centralni objekt Brdovec, Pavla Beluhana 2b, Brdovec, u terminu navedenom u tablici uz šifru djeteta (Lista pozitivno riješenih zahtjeva za 2023./2024. godinu). Na razgovor s članom stručnog tima treba doći s Potvrdom o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić, preslikom cijepne iskaznice. Na tom će razgovoru roditelji potpisati  Ugovor. Roditelji koji djecu upisuju u redoviti 10 satni program dužni su najkasnije do 01.09.2023. potpisati Ugovor, u protivnom smatrat će se da su odustali od upisa.

3.      Roditelji djece koja su primljena u kraći program predškole  dužni su doći na roditeljski sastanak koji će se održati u utorak 12.09.2023. u 16:30 u centralnom objektu Brdovec, soba broj 6,  Pavla Beluhana 2b, Brdovec. Molimo vas dođite bez djece.