Kategorije
Uncategorized

Upisi djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021.

Pozivamo roditelje i/ili staratelje djece predškolske dobi koja nisu uključena u programe ranog i predškolskog odgoja da se prijave radi upisa djece u Dječji vrtić Videk, Brdovec.

I .      PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Zbog preventivnih mjera sprečavanja širenja korona virusa, a kako bismo omogućili roditeljima, skrbnicima i udomiteljima djece podnošenje Zahtjeva za upis, molimo da Zahtjev za upis djeteta za sljedeće programe sa svom popratnom dokumentacijom pošaljete elektroničkim putem na e-mail: info@dv-videk.hr

Ako niste u mogućnosti elektroničkim putem poslati dokumentaciju, možete Zahtjev za upis poslati poštom na adresu Dječji vrtić Videk, Pavla Beluhana 2b, 10291 Prigorje Brdovečko 

od 18.5.2020. do 01.06.2020. godine

 1. REDOVITI 10 SATNI PROGRAM u petodnevnom radnom tjednu

Za svu djecu koja do 31. kolovoza 2020. god. navrše jednu godinu života do polaska u osnovnu školu.

 

2. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)

Za djecu rođenu 2014. i do 31.03.2015.g. koja nisu uključena u redoviti program predškolskog odgoja,

jednu godinu  prije polaska  u  osnovnu  školu. 

Za djecu s teškoćama u razvoju i djecu kojoj hrvatski jezik nije materinski jezik mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u školu. 

3. POSEBNI 10 SATNI PROGRAMI: Posebni programi će se organizirati pod uvjetom da se prijavi dovoljan broj djece, a u skladu s raspoloživim kapacitetom dječjeg vrtića.

a) MONTESSORI za djecu od navršene 3 godine života do polaska u osnovnu školu.

b) RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA za djecu od navršene 3 godine života do polaska u osnovnu školu.

 

Nakon zaprimanja Zahtjeva za upis, roditelji će dobiti šifru, koja će označavati njihov Zahtjev za upis i na osnovu koje će moći pregledati status djeteta na objavljenom Rješenju o upisu djece u programe, predškolskog odgoja i obrazovanja. 

II.     DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Za upis djeteta u dječji vrtić roditelj ili staratelj predaje sljedeću dokumentaciju:

1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan na web stranici Vrtića),

2. elektronički zapis ili presliku izvatka iz matične knjige rođenih ili rodnog lista ili ovjerene potvrde s podacima o rođenju djeteta, bez obzira na datum izdavanja isprave,

3. elektronički zapis ili presliku uvjerenja (MUP-a) o prebivalištu djeteta, ne starije od 6 mjeseci,

4. elektroničke zapise ili preslike uvjerenja (MUP-a) o prebivalištu oba roditelja / samohranog roditelja, ne starije od 6 mjeseci

5. preslike ostalih dokumenata kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu (samo za redoviti i posebni program)

6. ostalu dokumentaciju navedenu u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić. 

III.    OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU U REDOVITI PROGRAM

Sukladno Pravilniku o upisu i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Videk prednost pri upisu ostvaruju djeca: roditelja invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, u godini prije polaska u osnovnu školu, s teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe, samohranih roditelja (u smislu Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskog zakona), iz obitelji s troje ili više djece, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, roditelja koji primaju doplatak za djecu, te koja žive u teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

 Dodatni kriteriji za bodovanje utvrđeni su za dijete: roditelja s invaliditetom 20% i više (osim invalida Domovinskog rata), čija se uža obitelj (roditelji i uzdržavana djeca) koristi nekim od prava u sustavu socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, roditelja čiji zahtjev nije pozitivno riješen pri upisu u  vrtić prethodnu pedagošku godinu, a udovoljavao je kriterijima upisa i čiji je jedan od roditelja zaposlen.

 Prema navedenim kriterijima prednost pri upisu djece u sve programe, osim predškole, imaju djeca s prebivalištem u Općini Brdovec, ako oba roditelja / samohrani roditelj također imaju prebivalište u Općini Brdovec. Nakon upisa svih zainteresiranih s područja Općine Brdovec, po istim se kriterijima upisuju djeca iz ostalih općina i gradova do popune kapaciteta vrtića. 

IV.     OBJAVA REZULTATA UPISA

Povjerenstvo za upis odlučuje o zahtjevima za upis na temelju Pravilnika o upisu i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Videk i dostavljenoj dokumentaciji.

Rezultati  upisa (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) biti će objavljeni na web stranici dječjeg vrtića (www.dv-videk.hr) i oglasnoj ploči Vrtića najkasnije do 15. lipnja 2020. godine, a roditelj ili staratelj nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću vrtića u roku od 15 dana od objave rezultata.

O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od isteka roka za žalbu. 

V.      UPIS

Roditelj je obvezan zaključiti Ugovor o ostvarivanju programa s dječjim vrtićem najkasnije do početka pedagoške godine ili do uključenja djeteta u program.

Dijete se uključuje u program na dan početka pedagoške godine, 1. rujna 2020., odnosno kako je to utvrđeno Ugovorom.

Roditelj je obvezan dostaviti dječjem vrtiću Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić, pribavljenu od nadležnog liječnika, iz koje je vidljivo da je dijete sposobno za pohađanje dječjeg vrtića.

Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno odlukama Osnivača.

Upisi će se obavljati i tijekom godine u slučaju nedovoljne popunjenosti kapaciteta ili naknadnih ispisa.

 

PROČELNIK UO OPĆINE BRDOVEC
Daniel Bukovinski, v.r.

Dokumenti:

  1. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U REDOVITI ILI POSEBNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021. U DJEČJI VRTIĆ VIDEK
  2. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020. / 2021. U DJEČJI VRTIĆ VIDEK


Kategorije
Uncategorized

Priprema djece za povratak u vrtić nakon perioda izolacije radi koronavirusa

Nakon perioda provedenog u izolaciji neka djeca se početkom slijedećeg tjedna vraćaju u jaslice i vrtić. Dolaskom u vrtić suočit će se i s nekim promjenama. Zato je važno da ih roditelji na određen način pripreme na nešto drugačije okolnosti boravka u vrtiću.

Djecu treba pripremiti na: promjene ritma dana, promjene u funkcioniranju skupina, novom načinu ulaska u vrtić i skupinu, neka nova pravila…

Djeca imaju ideju da će se vratiti na staro već njima poznato, ali iako će neke stvari biti iste, morat će se suočiti i s nekim promjenama i naučiti nova pravila ponašanja. Sve to može biti uznemirujuće za mlađu djecu ili onu koja su osjetljivija na promijene i za neku djecu trebat će vremena i strpljenja odraslih da se djeca naviknu na promijenjene okolnosti boravka u jaslicama i vrtiću.

Kako bi njima i vama pomogli, donosimo vam osnovne informacije o promjenama u radu vrtića te prijedloge načina kako da ih djeca lakše podnesu.

1. PROMJENE U FUNKCIONIRANJU SKUPINA

Nažalost, iako ćemo se jako potruditi da djetetu osiguramo da ne dolazi do velikih promjena u djetetu bitnim područjima života u vrtiću, za većinu djece nećemo moći osigurati boravak na koji su navikli, a to je boravak sa svojim matičnim odgajateljem, svojim prijateljima iz grupe i/ ili u prostoru „njihove“ sobe dnevnog boravka. Naime, nove epidemiološke mjere zahtijevaju formiranje novih skupina od po 9-tero djece u odnosu na vrijeme dolaska (i odlaska) djece u vrtić, a nakon formiranja skupine djece, 14 dana od početka primjene ovih uputa uključujući neradne dane, ne primaju se nova djeca u skupinu. Sobe dnevnog boravka u kojima će se provoditi odgojno-obrazovni rad su određene u skladu s epidemiološkim uputama i djeca neće moći odlaziti u sobe koje nisu pripremljene za prihvat djece. Stručne suradnice vrtića u skladu s preporukama stožera neće moći u potpunosti obavljati svoje poslove s djecom (npr. terapijski rad). Djetetu navedene informacije recite mirno i napomenite kako će ga bez obzira na navedeno u vrtiću dočekati s veseljem i radošću te da je ovo prilika da upozna nove prijatelje i nove prostore vrtića. Također, napomenite mu kako je ovo privremeno, poput ljetnog dežurstva.

2. NOVI NAČIN ULASKA U JASLICE/VRTIĆ

Djecu je potrebno pripremiti i za nova pravila kod dolaska u vrtić, ali i kod boravka u vrtiću. Pripremite dijete da kod dolaska u vrtić će trebati sačekati red (s obaveznim razmakom od 2 m) kao i da će se primopredaja djeteta odgajateljici obavljati na vanjskom prostoru ispred vrtića. Upoznajte djecu s tim da nećete ući s njim u garderobu. Rastanci će nažalost morati biti na ulazu u vrtić, kratki i slatki, nakon čega dijete u pratnji odrasle osobe odlazi do sobe dnevnog boravka. Također, kod odlaska iz vrtića roditelj će preuzeti dijete u točno određeno vrijeme ispred glavnog ulaza. Apeliramo da ne kasnite kako se dijete ne bi izlagalo dodatnom stresu čekanja roditelja. Roditelj pri dolasku s djetetom ili pri preuzimanju ne može očekivati veću komunikaciju na vratima vezanu uz dijete. U određenim slučajevima koji zahtijevaju duži razgovor, roditelj može zatražiti da ga određena odgojiteljica nazove na mobitel (što će odgojiteljica učiniti u najkraćem mogućem roku). Djetetu navedeno objasnite pozivajući se na njemu već poznate situacije, npr. čekanje u redu s razmacima ispred dućana ili mu skrenite pozornost na takve prizore na televiziji. Objasnite mu da je to potrebno s obzirom na zaštitu od širenja virusa i kako i ono svojim ponašanjem može pomoći u tome.

3. PROMJENE U PROVOĐENJU ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

Upoznajte dijete, u osnovnim crtama i s promjenama u odnosu na odgojno-obrazovni rad. Sobe dnevnog boravka će djelovati drugačije s manje prisutnog materijala za igru. Nažalost, mnogi djeci omiljeni centri više neće biti djeci dostupni ili će imati bitno manje materijala za igru. Naime, po preporuci se mogu koristiti samo materijali koje je moguće oprati. Naš plan je da djeca provode najviše vremena na zraku ili u sobi dnevnog boravka koristeći se didaktikom koja se može ručno dezinficirati ili baciti nakon upotrebe (jednokratno). Kod boravka na zraku, u skladu s preporukama neophodno je izbjegavati aktivnosti koje intenzivno ubrzavaju i produbljuju disanje kao i brzo trčanje i druge oblike brzog kretanja djece, a strogo je zabranjeno korištenje pješčanika. Također, neće biti moguć susret djece iz različitih skupina na vanjskom ni u unutrašnjem prostoru vrtića. Djeca će biti upućivana na pojačane mjere higijene, zato vas molimo, da ih već kod kuće podsjetite na potrebu pojačanog zaštitnog ponašanja u skupini, higijenske navike kojih se treba pridržavati i sl. Naravno, na sve to će ih upućivati i njihovi odgojitelji. Iako vas u periodu adaptacije na jaslice i vrtić potičemo da za dijete osigurate neki oblik tješilice, trenutno, iako smo svjesni da će dio djece ponovno prolaziti kroz period adaptacije nećemo moći, sukladno epidemiološkim mjerama, dozvoliti donošenje igračaka i drugih tješilica za djecu (izuzev duda). Kako ipak imamo na umu potrebe vašeg djeteta, predlažemo vam da s djetetom izaberete npr. posebnu majicu za koju mu objasnite da će biti njegova tješilica, pomoć kod uspavljivanja i sl. za ovaj period kad imamo zabranu unošenja istih.

I za kraj, naglašavamo kako samo kroz međusobnu podršku te zajedničkim i usklađenim djelovanjem djelatnika vrtića i vas roditelja, moći ćemo osigurati da djeca što bezbolnije prihvate nove okolnosti rada vrtića te zajedno sačuvamo zdravlje svih nas.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili potrebu za podrškom, možete se slobodno obratiti psihologinji putem e-maila ili mobilnog telefona.

(prema tekstu Sonje Pribele-Hodap)