PROGRAMI U DV VIDEK

Vrtić realizira:

-Redoviti primarni 10 – satni program (u 11 odgojno- obrazovnih skupina)

-Program  ranog učenja engleskog jezika u sklopu redovitog cjelodnevnog  10-satnog programa (1 odgojno-obrazovna skupina)

-Alternativni odgojno obrazovni program prema koncepciji Marije Montessori  – redoviti 10 satni program (u  1. odgojno-obrazovna skupina)

-Program predškole u trajanju od 250 sati godišnje – za djecu godinu dana prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom (u 2 odgojno-obrazovne skupine)

Programi se obogaćuju:

– kulturno – umjetničkim sadržajima (posjeti kazalištima i gostovanja kazališta i umjetnika u vrtiću)

– posjetima muzejima, galerijama i drugim mjestima i osobama koji su u središtu dječje pozornosti, odnosno projekta koji se razvijaju kroz odgojno-obrazovni rad u pojedinoj odgojnoj grupi

– izletima

– svečanostima i slavljima (Jesenske svečanosti, Adventska druženja, Fašnik, Proljetne svečanosti, Dan planete Zemlje, Dani općine Brdovec, druženja roditelja, djece i odgojitelja na vrtićkim dvorištima, javni prikazi projekata i sl.)

– CAP programom- programom prevencije zlostavljanja djece

– individualiziranim programom rada s potencijalno darovitom djecom

– individualiziranim programima za djecu s teškoćama u razvoju

Sportsko-rekreativnim programima:

– „Olimpijada“ vrtića

– obuka plivanja

– zimovanje

– ljetovanje

Zadaće odgojno- obrazovnog rada na koje je stavljen naglasak  u pedagoškoj godini 2019/20:
  1. Stvaranje uvjeta za inkluziju djece s teškoćama u razvoju i razvijanje programa podrške djeci s teškoćama.
  2. Razvijanje i implementiranje sigurnosno-zaštitnih programa:
 

-prometni odgoj (u suradnji s Ministarstvom znanosti i sporta, udrugom „Sigurna cesta“ i policijom)

  • CAP program – program prevencije zlostavljanja djece (u suradnji s udrugom roditelja Korak po korak)
  • „Odgoj za humanost od malih nogu“, – projekt Hrvatskog Crvenog križa
  • projekt „Sigurne škole i vrtići“ – u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem

(sudjelovanje u razvijanju internetske platforme u sklopu Erasmus + projekta kojeg vodi Austrijski Crveni križ)).

  1. Razvijanje osjetljivosti djece i zaposlenika za održivi razvoj (ušteda energije, razvrstavanje otpada i kulturni identitet). Osobiti naglasak stavlja se na upoznavanje kulturne baštine  i građenje kulturnog identiteta djeteta