SIGURAN VRTIĆ

Potreba za sigurnošću jedna je od temeljnih ljudskih potreba. Sigurno i stabilno okruženje uvjet je zdravog tjelesnog i psihičkog razvoja djeteta. Prema UN-ovoj Konvenciji o pravima djece svako dijete ima pravo biti sigurno i zaštićeno, a dužnost  odraslih je:

 • Osigurati sigurno okruženje
 • Osnaživati dijete u prepoznavanju potencijalno opasnih situacija
 • Osamostaljivati dijete i jačati ga za snalaženju u problemskim situacijama
 • Naučiti dijete odgovornom ponašanju.

Razvoj socijalne kompetencije djece i emocionalne otpornosti važan je dio prevencije poremećaja u ponašanju. Ovom segmentu odgojno-obrazovnog rada, u DV Videk, posvećuje se velika pozornost. U vrtiću se dugi niz godina provode akcijska istraživanja usmjerena na jačanje djetetove otpornosti. U pronalaženju najboljih puteva i u svrhu korištenja suvremenih spoznaja povezuje se s drugim institucijama i provodi istraživanja i projekte koji u središtu imaju razvoj socijalne kompetencije  djece, zaštitu prava djeteta i razvoj samozaštitnih kompetencija.

Neki od njih su:

 • CAP program – program prevencije nasilja nad djecom kroz učenje asertivnog oblika komunikacije i prihvatljivih strategija ponašanja u problemskim situacijama.
 • Prometni odgoj i obrazovanje (prometna kultura) – učenje i razumijevanje prometnih pravila i prometnih situacija, te njihovu aktivnu primjenu u kontroliranim situacijama, za sigurno sudjelovanje djece u prometu.
 • Odgoj za humanost od malih nogu – omogućava djeci rane i predškolske dobi stjecanje vještina za humaniji, zdraviji i sigurniji život. Program se sastoji od četiri dijela: Humane vrednote, Prevencija trgovanja ljudima, Zaštita zdravlja i Priprema za izvanredne situacije.

Sredinom prosinca 2019. godine vrtić se uključio u Erasmus+ projekt Hrvatskog Crvenog križa Sigurnije škole i vrtići. Cilj projekta  je poboljšati znanja i ojačati kompetencije djece, odgojitelja i učitelja za teme: priprema za izvanredne situacije, prva pomoć i sigurnost u školama i vrtićima.

Ovaj Erasmus+ projekt provodi se u partnerstvu Nacionalnih društava Crvenog križa Austrije, Bugarske, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije.  Partneri su prikupili više od 70 alatki, aktivnosti i igara iz područja prve pomoći, pripreme za izvanredne situacije, psihosocijalne podrške i obrazac za provjeru sigurnosti. Sastavljen je katalog aktivnosti koji se provodi i u našem vrtiću. Na on-line platformu vrtići i škole uključeni u projekt stavljaju izvještaje o provedenim aktivnostima i dopunjuju katalog vlastitim idejama i materijalima. Na osnovu tog procjenjuje se rad vrtića i škola te dodjeljuje potvrda „Sigurni vrtić/škola“.

Iz vrtića Videk u pilot projekt su uključene dvije odgojne skupine: „Vrapčići“ iz Brdovca s odgojiteljicama Suzanom Košutić i Snježanom Varga, te skupina „Zumbuli“ iz Januševca s odgojiteljicama Martinom Frkanec i Verom Jakševac.

U odgojno-obrazovnom radu s djecom bile su zastupljene teme:

 1. Priprema za izvanredne situacije – POTRES
 • Sigurno mjesto u vrtiću
 • Set2GO – komplet za izvanredne situacije
 • Sagni se, prekrij i drži za
 • Sigurno mjesto kad ste vani
 • 1,2,3 potres – demonstriranje sigurnog položaja u slučaju potresa
 • Priprema za izvanredne situacije – POPLAVE – ppt prezentacija „Edukacija djece u području zaštite i spašavanja“ (DUZS)
 • Priprema za izvanredne situacije – EKSTREMNI VREMENSKI UVJETI – ponašanje i oblačenje pri niskim/visokim temperaturama.
 1. PRVA POMOĆ
 • Smiješ se igrati, ne diraj – osvještavanje potencijalnih rizika u svakodnevnom životu
 • Prva pomoć, upomoć! – pružanje prve pomoći u predloženim problemskim situacijama (krv iz nosa, ogrebano koljeno,…)
 • Važno je znati – prepoznati i zapamtiti broj žurne službe.
 1. SIGURNOST U VRTIĆU
 • Mapiranje vrtića – identificiranje sigurnih mjesta unutar vrtića
 • Svi za jednog, jedan za sve – evakuacija
 • Električni uređaji – identificiranje potencijalnih točki požara (u suradnji sa vatrogascima)
 • Označavanje izlaznih vrata – prepoznavanje i označavanje izlaza.
 1. PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA
 • 10 lica emocija – prepoznavanje i nošenje s osjećajima u izvanrednim situacijama (potres)
 • Aktivnosti za opuštanje – nošenje s neugodnim osjećajima (puhanje kroz slamčice, duboko udahni i izdahni, disanje s prijateljem,..)
 • Moje tijelo je moje – podizanje svijesti o nasilju nad djecom (dobri i loši dodiri)
 • Igra ogledala – prepoznavanje i reflektiranje emocija (vlastitih i svojih prijatelja.

Sve zemlje partneri, između ostalog, u sklopu projekta provode procjenu opće sigurnosti škole ili vrtića uključenog u projekt. Čini se da pozitivni propisi kojima podliježu vrtići u Hrvatskoj, pa tako i vrtić Videk udovoljavaju svim sigurnosnim kriterijima koji predstavljaju bazu za otpornost u izvanrednim situacijama.

Projekti Odgoj za humane vrednote i Sigurne škole i vrtići u mnogome su našli svoju primjenu u izvanrednoj situaciji izazvanoj COVID 19, osobito područje koje se odnosi na zaštitu zdravlja i psihosocijalnu podršku. Životno važnim pokazalo se i uvježbavanje zaštitnog ponašanja u slučaju izvanrednih situacija u vrijeme potresa koji je zahvatio Zagreb i okolicu. Prema zahvalama i informacijama dobivenim od roditelja nakon potresa djeca su bila izvrsno uvježbana i davala su upute cijeloj obitelji kako se ponašati i zaštiti.

Ponos vrtića je oznaka „SIGURAN VRTIĆ“, dobivena za uspješno provedene aktivnosti.

                            Pripremila : Suzana Košutić – odgajatelj mentor