O dječjem vrtiću Videk

Dječji vrtić Videk kao zasebna pravno – financijska i stručno ekipirana ustanova, osnovan je prosincu 2019. godine izdvajanjem iz Dječjeg vrtića Maslačak. Sjedište vrtića je u Brdovcu, Pavla Beluhana 2 b.  Ima dva područna objekta: Šumska 1a u Prigorju Brdovečkom i u Laduču, Zagrebačka 48 . Osnivač vrtića je općina Brdovec.

Vrtić u siječnju 2020 godine ima 305 djece u 13 odgojnih skupine redovitog programa i  29 djece u 2 odgojne skupine programa predškole. Ima 46 zaposlenika. Program ostvaruje ravnateljica, 26 odgojitelja, 4 člana stručnog tima (logopedinja, defektologinja, psihologinja i pedagoginja), te zdravstvena voditeljica. Potporu im pruža 15 administrativno-tehničkih zaposlenika (tajnica, računovodstvo, kuharice, spremačice i domar-ložač).

S obzirom da je vrtić nastao izdvajanjem objekata dječjeg vrtića Maslačak, Zaprešić, koji se nalaze na području općine Brdovec, Kurikulum vrtića do sada se razvijao u sklopu vrtića Maslačak  kroz razne projekte, programe i istraživanja u koje je vrtić bio uključen, a koja su se provodila u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, udrugom Sigurna cesta, Hrvatskim Crvenim križem i drugim institucijama i udrugama.

Neki od projekata i istraživanja u kojima je vrtić sudjelovao:

  • Integralna metoda u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima;
  • Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo;
  • Odgoj za demokraciju;
  • Prometna preventiva;
  • Prevencija neprihvatljivog ponašanja darovite djece predškolske i rane školske dobi;
  • Odgoj za humanost od malih nogu

Redoviti desetsatni program obogaćen je Programom ranog učenja engleskog jezika koji se odvija u jednoj odgojnoj skupini i Montessori programom također u jednoj odgojnoj skupini. Posebna briga vodi se o darovitoj djeci kroz program „Diferenciranim pristupom kroz obogaćeni redoviti program za potencijalno darovitu djecu“ (za djecu od 5 godina do polaska u školu).  Program predškole provodi se za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu kroz redoviti desetsatni program  u 4 odgojne skupine na dvije lokacije (Brdovec i Januševec) i kroz kraći program u trajanju od 250 sati u dvije odgojne skupine također na dvije lokacije (Brdovec i Januševac). S obzirom da vrtić nema sportske dvorane  redoviti program obogaćuje se s brojnim sportsko-rekreativnim sadržajima koji se odvijaju unutar i izvan vrtića. U prostorijama vrtića djeci se nude programi ritmike i učenja engleskog jezika u realizaciji udruga čiji su programi verificirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.