MONTESSORI PROGRAM

 Što je Montessori?

„Montessori je više od
metode.

To je način života
koji ima svoj cilj:

doseći mir, razviti
samospoznaju i poštovanje prema sebi ,

drugima i okolini,

te uvažavati međusobne
različitosti.“

 Tko je bila Maria Montessori?

Montessori pedagogiju utemeljila je Maria Montessori, rođena
31. kolovoza 1870. u gradiću Chiaravalle u Italiji. Odrasla je u vrlo imućnoj i
obrazovanoj obitelji sa slobodoumnim stajalištima. Diplomirala je medicinu kao
prva žena u Italiji. Početkom dvadesetog stoljeća upisala je na Sveučilištu u
Rimu pedagogiju, antropologiju i psihologiju, a 1907. otvorila prvu Casa di
bambini (Dječju kuću) u jednoj sirotinjskoj četvrti toga grada.

Svoju je prvu knjigu “ Il metodo della pedagogia scientifica

applicato all educazione infantile nelle case dei bambini „ (Metoda znanstvene
pedagogije primijenjena na obrazovanje najmlađih u dječjim kućama) objavila
1909. godine. Nedugo je potom osnovala Montessori udruženja u Rimu, Napulju i
Milanu.Montessori je pedagogija zaintrigirala i potaknula Grahama Bella ,
izumitelja telefona i ujedno učitelja za gluhonijemu djecu, koji je 1912. u
svojoj kući otvorio jedan razred prema tome pedagoškom modelu.

U dvadesetim i tridesetim godinama dvadesetoga stoljeća
osnivaju se Montessori udruženja u Nizozemskoj, SAD-u, Švicarskoj,

Indiji, Pakistanu i u mnogim drugim zemljama.Maria
Montessori umrla je 1952. u gradiću Noordwijk aan Zee u Nizozemskoj.

Što je Montessori program?

Svrha rada putem Montessori 
filozofije i programa je osigurati i pripremiti poticajnu okolinu koja
uključuje pribor za rad i aktivnosti koje djeluju poticajno na dječju
znatiželju, okolinu u kojoj se svako dijete može razvijati individualno i
prirodno, te postupno ostvarivati sve svoje potencijale i talente. Djeca
napreduju vođena vlastitim potrebama te prema tomu izabiru i područja svog
interesa. Ovakav rad im omogućuje razvijanje osjetila, koordinacije i kontrole
pokreta, koncentracije, te ponavljanje aktivnosti, pri čemu stječu
samopouzdanje i samostalnost.

Ciljevi programa:

– neovisnost

– samopouzdanje

– samostalnost

– samomotivacija

– učenje vlastitim otkrivanjem

– ljubav prema redu

– sposobnost rješavanja problema

– poznavanje vještina koje će mu biti potrebne u
svakodnevnom životu.

Da bi se ostvarili ti ciljevi, vrlo važnu ulogu ima
Montessori odgojitelj. Kako je osnovna teza Montessori pedagogije „Pomozi mi da
to učinim sam“, uloga odgojitelja jest da prati individualni razvoj svakog
djeteta,i nudi mu poticaje potrebne za ovladavanje određenih vještina sukladno
njegovom trenutačnom psihofizičkom razvoju koje su ujedno i osnova za daljnji
razvoj djeteta u cjelini. Montessori metoda rada ne temelji se na direktnom
poučavanju, već na osiguravanju poticajne okoline u kojoj će dijete razviti sve
svoje sposobnosti.

Cjeloviti razvoj djeteta potiče se :

– vježbama iz područja
samostalnosti (praktičnog života):

u ovom području odgojno-obrazovnog rada dijete vježba
oblačenje i svlačenje, otkopčavanje i zakopčavanje, vezanje, prenošenje,
presipavanje, prelijevanje.. i  tako
stječe niz vještina potrebnih za svakodnevni život.

– vježbama iz područja
osjetilnosti:

ovo područje obuhvaća niz manipulativnih materijala kojima
se razvijaju i usavršavaju sva djetetova osjetila.  Ove vježbe su osnova za aktivnosti usvajanja
jezika i matematičkih pojmova.

– vježbama za
poticanje razvoja govora i jezika:

ovo područje sadrži niz didaktičkih materijala poput
kartica, slovarice, puzzli i slova od brusnog papira. Ti materijali pomažu djetetu
razlikovati i povezivati slova i glasove. Posebna se pozornost stavlja na
obogaćivanje dječjeg riječnika, a kasnije pisanju i čitanju.

– vježbama iz područja
matematike:

vježbe u ovom području potiču dijete na otkrivanje osnovnih
matematičkih pojmova. Poticajnim materijalom djeca usvajaju pojmove broja i
brojke, osnovne matematičke operacije i ostale elementarne matematičke pojmove.

-kozmički odgoj:

i u ovom području rada dijete „uči svojom vlastitom
aktivnošću“, koja mu omogućuje poimanje svjeta,te mu nudi mogućnost razvijanja
razumijevanja i tolerancije za druge kulture, za sva živa bića na Zemlji kroz
područja zemljopisa, povijesti, prirode,glazbene i likovne kulture te obilježavanjem
značajnih datuma.

U dječjem vrtiću „Videk“ 
Montessori program provode odgojitelji sa završenom Montessori
edukacijom:

Kristina Kiseljak, odgojitelj predškolske djece i  Montessori odgojitelj

Iva Nikolić,odgojitelj predškolske djece i  Montessori odgojitelj