MONTESSORI PROGRAM

Montessori pedagogiju utemeljila je Marija Montessori koja je bila prva žena liječnica u Italiji, a uz liječničku diplomu imala je diplomu iz psihologije, pedagogije i antropologije. Ona je kreirala poseban didaktički materijal ( vježbe ) koje ona naziva ključevi za razumijevanje svijeta ili konkretna apstrakcija. Montessori pedagogija promatra dijete kao cjelinu, to je holistička pedagogija.

Područja programa su:

 • Praktični život ili samostalnost
 • Senzorika, osjetilnost
 • Jezik
 • Matematika
 • Kozmički odgoj ( biologija, botanika, geografija, zemljopis, povijest, odgoj za mir)
 • Umjetnost ( glazba, likovnost, pokret)

Zadaće programa:

 • Osigurati poticajnu okolinu
 • Razvijati samostalnost, samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi kod djeteta predškolske dobi
 • Razvijati usredotočenost
 • Dati djetetu mogućnost da samo uoči i ispravi svoju pogrešku
 • Pratiti razdoblja posebne osjetljivosti kod djece i u skladu s njima raditi individualno s djetetom
 • Razvijati međusobno uvažavanje

Montessori načela ili principi za rad s djecom su:

 • Načelo upijajućeg ili apsorbirajućeg uma
 • Načelo promatranja
 • Načelo radnog instinkta
 • Načelo slobodnog izbora
 • Načelo discipline
 • Načelo osobnog tempa i trajanja rad
 • Načelo ponavljanja
 • Načelo provjere ispravnosti
 • Načelo imitacije
 • Načelo „ Tri stupnja spoznaje “
 • Načelo samostalnosti
 • Načelo izolacije osjetila
 • Načelo mirovanja , tišine
 • Načelo heterogenosti grupe
 • Načelo pripremljene okoline

Montessori program je prikladan za svako dijete, od djece s poteškoćama u razvoju do darovite djece i primjenjuje se u cijelom svijetu .

Pripremila:
Jelena Kosanović Hatvalić,
Montessori odgojiteljica