VIDEK-LOGO-04

Financijski izvještaj 01.01. – 31.03.2020.

• Financijski izvještaj o realizaciji financijskog plana PK DV Videk – 01.01. do 31.12.2020.

Financijski plan PK DV Videk za 2022.g. – opći i posebni dio