RJEŠENJE O UPISU

Dječji vrtić Videk
Brdovec, Pavla Beluhana 2b

Klasa: UP/I 034-05/21-02/01
URBROJ: 238/03-05/3-21-1
Brdovec, 07.06.2021.

 

   Na temelju članka 1a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te članka 19. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Videk, ravnateljica Dina Rendulić, dipl. pedagog donosi

 

RJEŠENJE O UPISU

 

na temelju Obavijesti o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. na području općine Brdovec. Povjerenstvo za upis djece riješilo je pristigle zahtjeve u raspoložive kapacitete Dječjeg vrtića Videk. U provedenom postupku utvrđeno je sljedeće:

 

LISTA POZITIVNO RIJEŠENIH ZAHTJEVA ZA 2021. / 2022. GODINU

ZA REDOVITI 10 – SATNI PROGRAM

1

6

/21

PETAK, 11.6. U 9.00-9.30

2

7

/21

SRIJEDA, 9.6. U 13.00-13.30

3

8

/21

PONEDJELJAK, 14.6. U 11.00-11.30

4

10

/21

UTORAK, 15.6. U 10.30-11.00

5

12

/21

PONEDJELJAK, 14.6. U 10.00-10.30

6

13

/21

SRIJEDA, 9.6. U 13.30-14.00

7

14

/21

PETAK, 11.6. U 9.30-10.00

8

15

/21

UTORAK, 15.6. U 9.00-9.30

9

16

/21

PONEDJELJAK, 14.6. U 9.00-9.30

10

17

/21

UTORAK, 15.6. U 14.00-14.30

11

18

/21

SRIJEDA, 16.6. U 11.00-11.30

12

20

/21

PONEDJELJAK, 14.6. U 13.30-14.00

13

21

/21

PETAK, 11.6. U 11.30-12.00

14

22

/21

SRIJEDA, 16.6. U 9.30-10.00

15

23

/21

PONEDJELJAK, 14.6 U 11.30-12.00

16

24

/21

PONEDJELJAK, 14.6. U 9.00-9.30

17

25

/21

PONEDJELJAK, 14.06. U 13.00-13.30

18

27

/21

ČETVRTAK, 10.6. U 9.00-9.30

19

28

/21

SRIJEDA, 16.6. U 10.00-10.30

20

30

/21

SRIJEDA, 9.6. U 11.00-11.30

21

31

/21

ČETVRTA, 10.6. U 11.00-11.30

22

33

/21

PONEDJELJAK, 14.6. U 14.00-14.30

23

36

/21

UTORAK, 15.6. U 13.00-13.30

24

37

/21

UTORAK, 15.6. U 10.00-10.30

25

39

/21

ČETVRTA, 10.6. U 13.00-13.30

26

41

/21

PONEDJELJAK, 14.6. U 9.30-10.00

27

42

/21

UTORAK, 15.6. U 11.00-11.30

28

43

/21

PETAK, 11.6. U 11.00-11.30

29

48

/21

PETAK, 11.6. U 13.30-14.00

30

49

/21

UTORAK, 15.6. U 13.00-13.30

31

50

/21

UTORAK, 15.6. U 10.00-10.30

32

51

/21

PONEDJELJAK, 14.6. U 11.00-11.30

33

55

/21

PETAK, 11.6. U 14.00-14.30

34

56

/21

SRIJEDA, 16.6. U 9.30-10.00

35

57

/21

PONEDJELJAK, 14.6. U 10.30-11.00

36

58

/21

PONEDJELJAK, 14.6 U 10.00-10.30

37

60

/21

UTORAK, 15.6. U 9.30-10.00

38

61

/21

PETAK, 11.6. U 13.00-13.30

39

62

/21

SRIJEDA, 9.6. U 9.00-9.30

40

65

/21

SRIJEDA, 9.6. U 11.30-12.00

41

67

/21

PONEDJELJAK, 14.6. U 10.30-11.00

42

68

/21

SRIJEDA, 16.6. U 10.30-11.00

43

70

/21

SRIJEDA, 16.6. U 10.00-10.30

44

71

/21

PETAK, 11.6. U 10.30-11.00

45

75

/21

SRIJEDA, 16.6. U 10.30-11.00

46

76

/21

PONEDJELJAK, 14.6. U 9.30-10.00

47

78

/21

UTORAK, 15.6. U 10.30-11.00

48

79

/21

SRIJEDA, 9.6. U 10.00-10.30

49

80

/21

ČETVRTAK, 10.6. U 10.30-11.00

50

82

/21

PONEDJELJAK, 14.6. U 13.30-14.00

51

83

/21

SRIJEDA, 16.6. U 9.00-9.30

52

84

/21

PONEDJELJAK, 14.6. U 11.30-12.00

53

86

/21

SRIJEDA, 16.6. U 11.00-11.30

54

90

/21

UTORAK, 15.6. U 11.30-12.00

55

91

/21

SRIJEDA, 9.6. U 14.00-14.30

56

93

/21

PETAK, 11.6. U 10.00-10.30

57

95

/21

ČETVRTA,10.6. U 11.30-12.00

58

96

/21

ČETVRTAK, 10.6. U 13.30-14.00

59

98

/21

UTORAK, 15.6. U 14.00-14.30

60

99

/21

ČETVRTAK, 10.6. U 14.00-14.30

61

100

/21

PONEDJELJAK, 14.6. U 13.00-13.30

62

101

/21

UTORAK, 14.6. U 9.00-9.30

63

103

/21

UTORAK, 15.6. U 11.30-12.00

64

107

/21

UTORAK, 15.6. U 11.00-11.30

65

112

/21

PONEDJELJAK, 14.6. U 14.00-14.30

66

114

/21

ČETVRTAK, 10.6. U 10.00-10.30

67

115

/21

UTORAK, 15.6. U 9.30-10.00

68

116

/21

UTORAK, 15.6. U 9.30-10.00

69

118

/21

SRIJEDA, 9.6. U 9.30-10.00

70

120

/21

UTORAK, 15.6. U 13.30-14.00

71

123

/21

SRIJEDA, 9.6. U 10.30-11.00

72

127

/21

ČETVRTAK, 10.6. U 9.30-10.00

73

129

/21

SRIJEDA, 16.6. U 9.00-9.30

74

130

/21

SRIJEDA, 16.6. U 11.30-12.00

75

139

/21

UTORAK, 15.6. U 13.30-14.00

  

LISTA POZITIVNO RIJEŠENIH ZAHTJEVA ZA 2021. / 2022. GODINU

ZA PROGRAM PREDŠKOLE

1

5

/21

SRIJEDA, 15.9. U 08.00-08.30

2

19

/21

SRIJEDA, 15.9. U 08.30-09.00

3

26

/21

SRIJEDA, 15.9. U 09.00-09.30

4

35

/21

SRIJEDA, 15.9. U 09.30-10.00

5

64

/21

SRIJEDA, 15.9. U 10.00-10.30

6

74

/21

SRIJEDA, 15.9. U 10.30-11.00

7

97

/21

SRIJEDA, 15.9. U 08.00-08.30

8

102

/21

SRIJEDA, 15.9. U 08.30-09.00

9

104

/21

SRIJEDA, 15.9. U 09.00-09.30

10

105

/21

SRIJEDA, 15.9. U 09.30-10.00

11

117

/21

SRIJEDA, 15.9. U 10.00-10.30

12

119

/21

SRIJEDA, 15.9. U 10.30-11.00

13

121

/21

SRIJEDA, 15.9. U 08.00-08.30

14

124

/21

SRIJEDA, 15.9. U 08.30-09.00

15

128

/21

SRIJEDA, 15.9. U 09.00-09.30

16

134

/21

SRIJEDA, 15.9. U 09.30-10.00

17

138

/21

SRIJEDA, 15.9. U 10.00-10.30

18

144

/21

SRIJEDA, 15.9. U 10.30-11.00

 

 

LISTA NEGATIVNO RIJEŠENIH ZAHTJEVA PO NATJEČAJU ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

1

9

/21

2

11

/21

3

29

/21

4

32

/21

5

34

/21

6

38

/21

7

40

/21

8

44

/21

9

45

/21

10

46

/21

11

47

/21

12

52

/21

13

53

/21

14

54

/21

15

59

/21

16

63

/21

17

66

/21

18

69

/21

19

72

/21

20

73

/21

21

77

/21

22

81

/21

23

85

/21

24

87

/21

25

88

/21

26

89

/21

27

92

/21

28

94

/21

29

106

/21

30

108

/21

31

109

/21

32

110

/21

33

111

/21

34

113

/21

35

122

/21

36

125

/21

37

126

/21

38

131

/21

39

132

/21

40

133

/21

41

135

/21

42

136

/21

43

137

/21

44

140

/21

45

141

/21

46

142

/21

47

143

/21

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

 

Protiv ovog rješenja roditelj ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o upisu koja se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Videk

 

* Napomena: Prema čl. 95 ZUP-a dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana objave rješenja  na oglasnim pločama Vrtića.

 

Dostaviti

  1. oglasna ploča
  2. web stranica vrtića
  3. pismohrana

Ravnateljica:
Dina Rendulić, dipl. pedagog

 

 

VODIČ ZA RODITELJE – ŠTO DALJE?

 

Roditelji čiji je zahtjev za upis u programe DV Videk pozitivno riješen dužni su:

 

  1. Doći s djetetom na razgovor s članom stručnog tima u područni objekt Januševec, Šumska 1 a, Prigorje Brdovečko, u terminu navedenom u tablici uz šifru djeteta (Lista pozitivno riješenih zahtjeva za 2021./2022. godinu za redoviti 10 satni program i za program predškole).
  1. Na razgovor s članom stručnog tima treba doći s popunjenim Inicijalnim upitnikom i Potvrdom o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić. Dokumenti se mogu preuzeti s web stranice DV Videk (dv-videk.hr)
  1. Ukoliko su Zahtjev za upis poslali e-mailom, roditelj na razgovor treba donijeti originalan Zahtjev za upis i popratnu dokumentaciju .
  1. Na tom će razgovoru roditelji potpisati Ugovor. Roditelji koji djecu upisuju u redoviti 10 satni program, a do 01.09.2020. ne potpišu Ugovor, smatrat će se da su odustali.