SURFIĆI

Rolanje je sport koji skladno razvija motoričke sposobnosti s naglaskom na ravnotežu i koordinaciju i upravo je zbog toga idealan izbor za djecu predškolske dobi. Osim toga, rolanje je vrlo zabavno, popularno i zdravo.

PRILAGODBA RODITELJA NA VRTIĆ I JASLICE

Iako je u roditeljstvu jako puno „prvih puta“, neki od njih su stresniji od drugih. Jedan od tih stresnijih je svakako i prvi polazak djeteta u jaslice odnosno vrtić.

Obavijest roditeljima – Roditeljski sastanak

Obavijest roditeljima – Roditeljski sastanak Poštovani roditelji djece koja 1. rujna 2021. po prvi puta kreću u vrtić, Obavještavamo vas da će se roditeljski sastanak održati 30. kolovoza 2021. godine u 17.00 sati u sobi odgojno-obrazovne skupine vašeg djeteta. Na inicijalnom intervju dobili ste informaciju o odgojno-obrazovnoj skupini u koju je upisano vaše dijete te […]

Obavijest roditeljima – Ljetni plan rada Dječjeg vrtića Videk

Temeljem čl.2 st.2 Ugovora o ostvarivanju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja (Dječji vrtić zadržava pravo raspoređivanja djeteta iz jedne odgojne skupine u drugu ili iz jednog u drugi objekt, te posebnog organiziranja programa tijekom lipnja, srpnja i kolovoza, u vrijeme blagdana i u drugim posebnim okolnostima, ako to zahtijevaju interesi organizacije rada i potrebe […]

Obavijest o rezultatima upisa

RJEŠENJE O UPISU Dječji vrtić VidekBrdovec, Pavla Beluhana 2b Klasa: UP/I 034-05/21-02/01URBROJ: 238/03-05/3-21-1Brdovec, 07.06.2021.      Na temelju članka 1a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te članka 19. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Videk, ravnateljica Dina Rendulić, dipl. pedagog donosi […]

Obavijest roditeljima

Obavijest roditeljima Tijekom srpnja i kolovoza 2021. godine, u centralnom objektu vrtića Videk, Pavla Beluhana 2b, u Brdovcu, izvoditi će se radovi na rekonstrukciji sanitarnih čvorova. Djeca će biti smještena u područne objekte Januševec i Laduč. Kako bi mogli  organizirati rad potrebna nam je informacija u kojem periodu vaše dijete neće biti u vrtiću tijekom […]

CAP – PROGRAM PREVENCIJE ZLOSTAVLJANJA DJECE

CAP – PROGRAM PREVENCIJE ZLOSTAVLJANJA DJECE Povijest CAP programa počela je 1978. u SAD-u, u organizaciji koja se zvala Žene protiv silovanja (WAR). Danas se CAP provodi u većini država SAD-a i u dvadesetak zemalja svijeta. Bazira se na filozofiji ojačavanja i osposobljavanja – vjerovanju da svi ljudi imaju pravo na informacije, vještine i strategije […]